Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Usmernenie pre vypracovanie IVP a prácu pedagógov s deťmi so zdravotným znevýhodnením