Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Prevádzkový poriadok

V prípade potreby je možné telefonicky si dohodnúť termín vyšetrenia na tel. čísle: 0918 114 230.