Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Ponuka vzdelávania

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Vám ponúka nasledujúce vzdelávania:

  • Sfumato ® ( Splývavé čítanie ® ) - čítanie pre všetky deti [ pozrieť ]
  • Deficity dielčich funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania [ pozrieť ]