Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Dokumenty

  • Štatút SCŠPP
  • Prihláška na odborné vyšetrenie v SCŠPP