×

Voľné miesto - ŠPECIÁLNY PEDAGÓG


Príjmeme špeciálneho pedagóga na plný úväzok,

spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky 437/2009 Z.z..


Pri vzdelaní uvedenom v bodoch 1 až 10, sa na výkon činnosti špeciálneho pedagóga vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej 5 rokov praxe v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Žiadosti prosím posielajte na emailovú adresu

patricialorkova@gmail.com • Špeciálno-pedagogické poradenstvo

  Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva je špeciálne poradenské zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným postihnutím od ranného veku až po prípravu na povolanie.

  Zabezpečuje odbornú a metodickú pomoc zákonným zástupcom detí, pedagógom a ostatným pracovníkom rezortu školstva.
   
   

 • Pedagogicko-psychologické poradenstvo

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a preveje školským zariadením, ktoré poskytuje poradenstvo v osobnostnom, sociálnom, vzdelávacom, kariérovom vývine, ako aj v oblasti prevencie závislostí a negatívnych prejavov správania.

  V našom centre sú Vám k dispozícii psychológovia, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg–metodik pre voľbu povolania, ako aj metodik pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie.